WRZEŚNIAK Stanisław (1882-1941) rolnik, zamordowany w KL Auschwitz

Urodził się 8 V 1882 r. w Nosalewicach, w rodzinie rolnika Jana i Kazimiery z Rybaków. Miał brata bliźniaka Jana, który zmarł 26 II 1906 r. w Przyłankach. Rodzina mieszkała i uprawiała niewielkie gospodarstwo rolne we wsi Przyłanki pod Przedborzem.

Jako 25-letnik kawaler, 25 XI 1907 r. poślubił w przedborskim kościele 21-letnią pannę Bibiannę Bąbińską ze wsi Majdan. W małżeństwie urodzili się synowie: Józef (1908), Michał (1910) i Kazimierz (23 III 1916). Matka Bibianna zmarła młodo w wieku 43 lat 23 VI 1929 r.

Po wybuchu II wojny światowej syn Kazimierz został powołany do Wojska Polskiego. W toku działań wojennych kampanii 1939 r. dostał się do niewoli niemieckiej. Zmuszony do zrzeczenia się statusu jeńca wojennego, został skierowany w końcowym okresie wojny IV-V 1945 r., jako robotnik przymusowy do pracy w rolnictwie w rejonie m. Kilonia.

W 1941 r. Stanisław Wrześniak z nieustalonych powodów został aresztowany przez żandarmerię niemiecką i 30 VII 1941 r. osadzony w obozie koncentracyjnym KL Auschwitz. Otrzymał nr obozowy 19149. Został zamordowany w tym obozie 28 VIII 1941 r.

Wojciech Zawadzki, Imienna Lista Ofiar m. Przedborza w II wojnie światowej, Przedbórz-Bydgoszcz 2010; http://www.rodzinastrychalskich.pl/; http://www.straty.pl/;

Wojciech Zawadzki