grb wurszta lato06WURSZT (Wuszt) Julian (1926-1939)„Obrońca Przedborza 1939 r.”

Syn Józefa i Kazimiery z d. Michalska, lat 13. Ranny od kul z niemieckich transporterów opancerzonych zatrzymanych przez polskich policjantów na moście w Przedborzu 2 IX 1939 r. około godz. 18-ej. Julek otrzymał postrzał podczas przebiegania przez ul. Mostową.

Dopiero następnego dnia udało się jego matce załatwić samochód ciężarowy, którym kilka – kilkanaście (?) osób rannych przewieziono do szpitala w Końskich. Tam jednak nie było już lekarzy i zabiegi operacyjne przeprowadzały siostry zakonne.

Julek zmarł w szpitalu w Końskich 8 IX 1939 r. Został pochowany na doraźnie zorganizowanym przyszpitalnym cmentarzu. Po dwóch miesiącach na prośbę jego matki został ekshumowany przez Mariana Najmrockiego, który właśnie powrócił po działaniach wojennych do domu. Najmrocki przewiózł zwłoki Julka w zawinięte w prześcieradła furmanką do Przedborza i tu pochował 8 XI 1939 r. na cmentarzu parafialnym.

Jest jednym, z co najmniej 33 obywateli miasta, żołnierzy i policjantów poległych w obronie miasta. Zbiorowe imię bohaterskich „Obrońców Przedborza 1939 r.” nosi rondo w Przedborzu.

AP. w Piotrkowie Tryb., Spis mieszkańców miasta i gminy Przedbórz aresztowanych, więzionych i wywiezionych do obozów zagłady względnie do obozów pracy przymusowej; relacja Mariana Najmrockiego; W. Zawadzki, Przedborski wrzesień, Obrona i zniszczenie miasta przez Niemców w 1939 r., Bydgoszcz 2004; Pismo Prokuratora Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, sygn. S 26/05/Zn, z 9 IX 2006 r.; Uchwała nr XXXIX/276/06 Rady Miejskiej w Przedborzu z 16 X 2006 r., w sprawie nadania nazwy rondu w Przedborzu.

Wojciech Zawadzki