WYZIŃSKI Szymon (1736-1806) pisarz miejski, notariusz

Pochodził najprawdopodobniej z Mazowsza. W Przedborzu zamieszkiwał co najmniej od 1777 r. Tutaj 1 V przyszła na świat jego córka Katarzyna. Miał wtedy 41 lat.

Przeszło rok później 26 X 1778 r. zmarła w Przedborzu jego żona, 30-letnia Katarzyna.

Z tego też r. 1778 znany jest dokument z jego podpisem i owalnym odciskiem pieczęci m. Przedborza.

Na słabo czytelnym herbie miasta widnieją dwie blankowane wieże z koronami powyżej, w środku trzecia niższa z otwartą bramą. W otoku napis : SIGILLUM [ ]ONSTI OPPIDI [ ]. Ów dokument obok Wysińskiego podpisali: landwójt (urzędnik starosty) Tomasz Foksowicz i burmistrz m. Przedborza Franciszek Jędrzejowski. Dokument pochodzi z kolekcji Witolda Żurakowskiego zmarłego w 1927 r., obecnie jest w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie.

Syn Szymona, 20-letni Tomasz 16 I 1799 r. w przedborskim kościele poślubił 19-letnią mieszczankę Salomeę Wyciszkiewicz.  Z tego małżeństwa urodzili się w Przedborzu: Karol (30 X 1799 – ?), Jan (5 II 1805 – 13 XII 1808 Przedbórz) i bliźniaki: Antoni (11 I 1810 – ) oraz Paweł (11 I 1810 – 11 XII 1846 Przedbórz).

Szymon miał jeszcze syna Marcina, który zmarł 23 XI 1803 r. w Przedborzu w wieku lat 17.

Szymon Wyziński zmarł 10 I 1806 r. w Przedborzu, miał 70 lat.

Prawdopodobny jego brat o imieniu Stanisław zamieszkiwał wówczas w Górach Mokrych. Jego żona Felicjanna urodziła tam 4 III 1792 r. córkę Helenę.

http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=24535&show_nav=true;

http://www.rodzinastrychalskich.pl/

Wojciech Zawadzki