grb arnoch zofiiŻARNOCH Zofia (1900-1919) sanitariuszka szpitala epidemicznego

Córka Antoniego i Marianny z d. Zielińska. Panna. Pochodziła z Warszawy lub okolic. Przybyła do Przedborza w 1917 r. ze stolicy, w załodze szpitala epidemicznego z (zob.:) dr. Wiesławem Świerczyńskim w celu zwalczania epidemii tyfusu, jako jedna z 2 sanitariuszek.

Szpital zajął obiekt szkoły dla dziewcząt przy ul. Kościelnej 24 (wg dawnej numeracji domów).

Zarażona tyfusem, zmarła w Wielki Piątek, 18 IV (w akcie zgonu umieszczono mylnie datę 19 IV; tego dnia, w Wielką Sobotę odbył się jej pogrzeb) 1919 r. w szpitalu, walcząc z chorobą i ratując życie wielu przedborzan. Miała lat 18. Świadkami jej śmierci byli Józef Jeżewski i Edward Stradel. Spoczywa na miejscowym cmentarzu. Na jej nagrobku widnieje zaszczytny napis:

Padła ofiarą obowiązku.

Akta USC w Przedborzu, akt zgonu 170/1919; Wspomnienia Jadwigi Zielińskiej, w posiadaniu autora; W. Zawadzki, Przedborski rapsod wojenny [w:] Gazeta Radomszczańska, R. 2009 nr 5; fot. Paweł Grabalski. 

Wojciech Zawadzki