zbroekZBROŻEK Natalia (1868-1898) żona lekarza

Była córką Antoniego Tarchalskiego i Heleny z Radwanów. Wyszła za mąż za lekarza Feliksa Zbrożka (1862-1939) – dyplom lekarski z 1888 r. Feliks był synem Siemiana, ekspedytora Magistratu Miasta Radomia. Pewnie z pomocą ojca przed 1891 r. uzyskał stanowisko lekarza miasta Przedborza.

Zmarła 1 I 1898 r. w Przedborzu i spoczęła na miejscowym cmentarzu. Jej grób przyozdobił piękny stylowy nagrobek wykonany z piaskowca z marmurową tablicą. W 1989 r. w związku z budową kaplicy cmentarnej grób uległ likwidacji, a nagrobek przesunięto pod mur cmentarza. Po 2000 r. jedno z ramion krzyża zostało utrącone.

Feliks Zbrożek w 1903 r. był lekarzem powiatu iłżeckiego. Uczestniczył w wojnie rosyjsko-japońskiej 1905-1906 r. W Końskich osiadł około 1910 r. Był samorządowym lekarzem chorób dziecięcych i wewnętrznych, zamieszkałym przy ulicy Zamkowej 8. Z drugiego małżeństwa miał córkę Julię, zamężna Sulikowska i syna Jakuba (1921-1943). Tam zmarł w końcu sierpnia 1939 r. i spoczął na koneckim cmentarzu parafialnym.

Bratankiem Natalii był kpt. Mieczysław Tarchalski (1903-1981) ps. „Marcin”, słynny dowódca partyzancki działający podczas II wojny światowej głównie w powiecie włoszczowskim, m.in. komendant podobwodu Armii Krajowej kryptonim „Wilno” z gminami: Dobromierz, Oleszno, Kluczewsko i Krasocin.

Pamjatnaja knižka Radomskoj guberni na 1891 god’, Radom 1891; Kalendarz informacyjny Guberni Radomskiej na rok 1903, Radom 1903; Urzędowy Spis Lekarzy…, Warszawa 1931; Rocznik lekarski Rzeczypospolitej Polskiej na rok 1936, opracował dr S. Konopka, Warszawa 1936; B. Kacperski, J. Z. Wroniszewski, Końskie i powiat konecki 1939-1945, Część I, Mieszkańcy Końskich w Kampanii Wrześniowej, Końskie 2004; Z. Zieliński, skąd twój ród Komendancie „Marcinie”, Ząbki 2008; informacje Krzysztofa Woźniaka, Jacka Nestora i autora; fot. nagrobka autor.

Wojciech Zawadzki