Drodzy Czytelnicy!

Muszę przyznać, że nikt nie zakładał 20 II 2008 r., w dniu publikacji pierwszego biogramu w internetowym wydaniu Przedborskiego Słownika Biograficznego, iż aż 15 lat potrwa jego praca. W dziejach Przedborza to ledwie chwila, a jednak tak się stało. Przedborski Słownik Biograficzny okazał się swoistą próbą spisania historii miasta poprzez losy ludzi z nim związanych. Głównym celem PSB było utrwalenie  i udokumentowanie osób i czynów nie tylko ludzi wybitnych ale i zwyczajnych, skromnych i prawych mieszkańców Przedborza, Im hołdem.

Starszym Przedborzanom przypomina Osoby bliskie, znane, godne szacunku i pamięci; Młodszych uczy dumy ze swych Przodków, wskazuje życiowe cele i kształci wolę ich realizacji; służy przyszłości Przedborza. To również pomoc warsztatowa dla uczniów i studentów, publicystów i historyków.

Z pewnością nie udało się nam dotrzeć do wiedzy o wszystkich choćby najznamienitszych mieszkańcach. Jednak powstało dzieło złożone z 441 biogramów utrwalające Ludzi i Czyny Godne Pamięci. W naszym rozumieniu „Słownik…” w pewnej mierze wypełnił więc swą misję.

Gdy jeszcze niedawno, wobec braku zainteresowania i pomocy władz miejskich oraz oczekiwań wielu osób publikacji dorobku PSB w postaci książkowej, zamknąłem wersję internetową, nie byłem pewien sukcesu. Aby ocalić zgromadzone biogramy i zdążyć przed Panem Bogiem, postanowiłem wydać je drukiem na własny koszt na zasadzie „non profit”.

Dziś już wiemy, Przedborski Słownik Biograficzny ukazał się w 3 tomach na blisko 1100 stronach tekstu w pięknej szacie edytorskiej. Cieszy się zasłużonym uznaniem Przedborzan i przyjaciół naszego miasta.  

Pięknie dziękuję wszystkim Autorom, Czytelnikom i Sympatykom słownika za wasz trud i pomoc z mocnym przekonaniem, że słownik będzie funkcjonował nadal w postaci książkowej i pamięci ludzkiej.

Jako, że moja misja dobiega końca, na stronie internetowej PSB pozostaje tymczasem widoczny indeks opublikowanych biogramów, almanach, bibliografia i pozostałe artykuły. Apeluję również do Rodaków o kontynuację tego dzieła, bowiem życie każdego dnia dopisuje nowych bohaterów. Ze swej strony służę wszelką pomocą.

Najserdeczniej pozdrawiam

Wojciech Zawadzki

 

 

 

Wojciech Zawadzki – przedborzanin, podpułkownik WP, muzeolog, historyk wojskowości. Autor m.in. 3 książek i kilkunastu artykułów o dziejach Przedborza. Założyciel i wydawca strony PSB, redaktor naczelny, autor biogramów i fotografii.