Przedborski Słownik Biograficzny zostaje opublikowany jako całość, z przyczyn praktycznych podzielony na trzy tomy po ok. 350 stron i ok. 140 biogramów w nakładzie 300 egzemplarzy każdy. Biogramy przedstawiamy w układzie alfabetycznym nazwisk od A do Z, z zachowaniem odsyłaczy (zob.) do biogramów innych osób, publikowanych we wszystkich trzech tomach. Informacje o autorach biogramów i wykaz skrótów publikujemy w tomie I, zaś indeks nazwisk występujących we wszystkich tomach w tomie III. Przy rozmieszczeniu biogramów w poszczególnych tomach stosowano zasadę równorzędności każdego z nich.

Wykaz biogramów w I tomie:

 1. ABRAMSOHN Szlojme, inicjator edycji znaczków przedborskich
 2.  AUGUŚCIK Stanisław Maurycy (1936-1993) dziennikarz, reporter TV
 3. AXAMITOWSKI Antoni (1869-1919) ksiądz proboszcz
 4. BARAN Roch (1900-1944) stolarz, sierżant AK ps. „Kula”
 5. BASIŃSKI Henryk (1936-2003) Naczelnik Miasta i Gminy Przedbórz
 6. BENDERA Eugeniusz (1906-1988) szofer, uciekinier z KL Auschwitz
 7. BEREŚNIEWICZ Jerzy Michał (1909-2003) magister inżynier chemii, zegarmistrz
 8. BĘTKOWSKI Bartłomiej (1756-1823) młynarz, nestor rodu
 9. BIELECKI Tadeusz (1905-1941?) współwłaściciel młyna i tartaku, podporucznik WP
 10. BOLESŁAW V WSTYDLIWY (1226 – 1279) książę sandomierski i krakowski, fundator przedborskiego kościoła
 11. BRONICKI Jakub (po 1756-po 1829) burmistrz miasta Przedborza
 12. BRZECHOWSKI Józef (1891-1953) przemysłowiec
 13. BUGNO-ZALESKA Ewa (1949-2005) działaczka NSZZ „Solidarność”
 14. BYKOWICZ Wincenty (1900-1948) pracownik sądowy, komornik
 15. CHUDY Władysław (1904-1981) nauczyciel, porucznik AK ps. „Kamień”
 16. COCKERILL John (1790-1840) przemysłowiec, konstruktor, współwłaściciel fabryki sukna w Przedborzu
 17. CUDZIŃSKI Edmund (1893-1916) legionista
 18. DĄBROWSKI Franciszek (1895-1948) legionista
 19. DOBSKI Walenty (1873-1918) woźnica
 20. DUŃSKA-KRZESIŃSKA Elżbieta Maria (1934-2015) mistrzyni olimpijska, lekarz-stomatolog
 21. DUŃSKI Julian Ludwik (1868-1940) cechmistrz szewców
 22. DUŃSKI Marian (1918-1943) żołnierz ruchu oporu
 23. DUŃSKI Marian Józef (1905 – 1976) pracownik kolejowy, filatelista, popularyzator znaczków polskich
 24. DZIANOTT Juliusz Wilhelm Maria (1842 – po 1865) rotmistrz, dowódca oddziału jazdy powstańczej
 25. DZIUBA Władysław (? – 1919) Obrońca Ojczyzny
 26. EKSNER Jan (1746-1813) uczestnik powstania 1794 r.
 27. ESTERKA legendarna kochanka króla Kazimierza Wielkiego
 28. GAJ Zygmunt Ignacy (1914-2001) ksiądz, więzień KL Auschwitz
 29. GAJECKI Piotr (1889 – 1939) „Obrońca Przedborza 1939 r.”
 30. GATKOWSKI Stefan (ok. 1906-?) nauczyciel, porucznik WP
 31. GNIEWKOWSKI Józef (1837–?) sukiennik, prawdopodobny uczestnik Powstania Styczniowego
 32. GNOIŃSKI Wacław (1902-1997) pracownik sądowy, podporucznik AK
 33. GORZELSKI Władysław (?- 1919) Obrońca Ojczyzny
 34. GRABALSKI Antoni Feliks (1917-1944) kapral AK ps. „Grab”
 35. GRABOWSKI Leszek (1948-2008) nauczyciel, działacz społeczny            i sportowy
 36. GUTMAN Aleksander (1896-1925) legionista
 37. HELFAND Szmul (ok. 1884 -?) fotograf
 38. HERBST Gustaw Edward (1812-1848) buchalter w fabryce sukienniczej, kupiec
 39. IZRAELOWICZ Jakub z Przytyka (1721 – po 1791) geolog-samouk
 40. JANOWSKI Józef (1904-1944?) robotnik, żołnierz konspiracji niepodległościowej
 41. JERZY z Przedborza, żołnierz polskiej piechoty zaciężnej w I poł. XVI w.
 42. JĘDRZYCKI Zbigniew (1923-1944) uczeń
 43. KACZKOWSKI Leon Julian (1893-1967) ślusarz, szofer, żołnierz AK
 44. KADZIDŁOWSKI Józef, członek konspiracji niepodległościowej, rozstrzelany przez Niemców
 45. KARDASZEWSKI Jan (1886-1941) organista
 46. KAZUBSKI Antoni (1804–1876) karmelita bosy, ojciec Julian od Trójcy Świętej, przeor klasztoru w Czernej
 47. KLEPACZEWSKI Stefan (1887-1940) Katyńczyk
 48. KOLMAN Leonard (1919-1944) plutonowy poległy w bitwie o Monte Cassino
 49. KORDOWSKI Józef (1877-1939) wójt gminy Przedbórz
 50. KOSKI Władysław (1897-1957) masarz, „Obrońca Przedborza 1939 r.”
 51. KRAWCZYK Ignacy (1890-1969) stolarz
 52. KUBISZEWSKI Jan (1921-2008) nauczyciel, kapelmistrz orkiestry strażackiej
 53. KUCHARSKI Eugeniusz Bonifacy (1906-1977) markiz
 54. KUCHARSKI Jan (1890-1922) nauczyciel, kierownik 7-klasowej Szkoły Powszechnej
 55. KULIS Ignacy (1918-1945) ofiara II wojny światowej
 56. KUZDAK Piotr (?-1920) Obrońca Ojczyzny
 57. LANGE Wojciech (1783-1830) inspektor generalny robót wodnych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, dzierżawca Ekonomii Przedborskiej i współwłaściciel fabryki sukienniczej
 58. LANGKAMER Kazimierz Józef (1919 albo 1920 – 1943) żołnierz AK ps. „Kulos”
 59. LARECKA Marianna Waleria (1818-1903) ostatnia z Leskich
 60. LEMBKE Edward (1809-1877) pastor parafii ewangelicko-augsburskiej w Kielcach, filiał w Przedborzu
 61. LEMBKE Jan Józef (1921-2002) farmaceuta, wykładowca akademicki
 62. LESKI Jan Dominik (1823-1904) ksiądz, kapelan cmentarza na Powązkach
 63. LEŻEŃSKI Jan (ok. 1498 – 1573) starosta i wójt przedborski, kasztelan małogoski
 64. LICH Tadeusz (1920-1993) urzędnik pocztowy
 65. LIPIŃSKI Zdzisław Władysław (1909 – 1998) protektor i wielbiciel Przedborza
 66. LIPKOWSKA Władysława (1892-1984) nauczycielka
 67.  ŁASKI Jan (1907-1944?) żołnierz ruchu oporu
 68. ŁUKASIEWICZE, Szymon (1888-1939) i Stanisław (1921-1939) „Obrońcy Przedborza 1939 r.”
 69. MAŁACHOWSKI Adam (1706-1767) starosta przedborski
 70. MANCZARSKI Aleksander Stefan (1896-1984) nauczyciel
 71. MARGAS Marian (1908-1945) urzędnik, żołnierz AK ps. „Mars”
 72. MICHALSKA Eleonora (1896-1931) nauczycielka
 73. NAJMROCKI Marian (1916–2011) rzemieślnik, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych
 74. NIEPOKOYCZYCKA Dorota Julia (1809-1872) właścicielka fabryki sukienniczej i Ekonomii Przedborskiej
 75. NIERACKA Stanisława (1910-1983) lekarz medycyny, porucznik AK ps. „Kora”
 76. NOWAK Marian (1903-1972) aktor
 77. OSICKI Henryk (1923-1949) żołnierz AK/KWP
 78. PACEWICZ Gustaw (?- 1944) biuralista, ofiara zbrodni niemieckiej
 79. PAJĘCKI Jakub (1888-1942) felczer
 80. PAŹDZIERSKI Aleksy (1909-1939) „Obrońca Przedborza 1939 r.”
 81. PETELAK Wojciech (1848-1893) lekarz miejski m. Przedborza
 82. PONOMARCZUK, matka Helena (1867-1939) i syn Wacław (1896-1939) „Obrońcy Przedborza 1939 r.”
 83. PRZEDBOR legendarny syn króla Kazimierza Wielkiego
 84. PRZEDBORSKI Berek (1878-1942?) kamasznik
 85. RADZIEJEWSKI Jan (1913-1997) listonosz
 86. RĘCZAJSKI Antoni (1885-1952) ksiądz proboszcz
 87. RODAL Józef  Izrael (1897-1941) introligator
 88. RUCIŃSKI Wojciech (1791-1845) aptekarz
 89. RUFF Jan (1895-1941) legionista, adwokat
 90. RUDKOWSKI Walerian (1898-1939) „Obrońca Przedborza 1939 r.”
 91. SIEMIEŃSKI Mikołaj fundator rozbudowy kościoła
 92. SIKORSKI Mieczysław (1908-1939) szofer, żołnierz wojny 1939 r.
 93. SIMONIDES Wojciech (?-po 1642) fundator i proboszcz kościoła św. Leonarda
 94. SKORUPSKI Julian (1899-1944) bednarz, zamordowany w KL Auschwitz
 95. SNOPCZYŃSKI Jan (1892-1967) ksiądz proboszcz parafii Stanowiska
 96. SOBEŃKO (imię nieznane) wachmistrz c.k. żandarmerii /komendant Straży Bezpieczeństwa
 97. SOBKIEWICZ Antoni (1845-1916) piwowar
 98. SOBKIEWICZ Stefania Antonina (1885-1961) księgarz
 99. STANIKOWSKI Eugeniusz (1912-1999) kombatant, działacz społeczny
 100. STANISŁAW z Przedborza, pleban w Dynowie
 101. STRADEL Piotr (1843 lub 1849-1936) powstaniec 1863 r.
 102. SYMONIDES Jan (1889-1961) kowal, rolnik
 103. SZAFRAŃSKI Tadeusz Aleksander (1913-1943) cukiernik, malarz-amator
 104. SZPADERSKI Józef (1816-1877) ksiądz proboszcz
 105. SZYMAŃSKI Leon (1917 – 1944) żołnierz AK
 106. ŚLUSARCZYK Krzysztof (1929-2002) lekarz medycyny, działacz społeczny
 107. TEDA Zbigniew Józef (1927-1944) strażak
 108. TODYNEK Antoni (1915-1944) żołnierz AK ps. „Rower”
 109. TOMCZYŃSKI Władysław (1860-1925) organista
 110. TROSTORFF Karol dyrektor fabryki sukienniczej, wynalazca
 111. TRYJANOWSKI Stanisław (1890-?) powstaniec wielkopolski, kapitan WP
 112. TURNO Czesław (1894-1963) nauczyciel, kierownik Szkoły Podstawowej Nr 1
 113. TWAR Mikołaj królewski błazen, mieszkaniec przedborskiego zamku
 114. TYBERG Juda Zysman (1884-1942?) kupiec winno-kolonialny, radny miejski, przewodniczący Rady Starszych
 115. ULENIECKI Adam (1905-1948) żołnierz AK, ps. „Ryś”
 116. URBAŃSKI Józef (1802-1885) ksiądz proboszcz, uczestnik powstania 1863 r.
 117. Van der HEYDEN Karol Tylman (? – przed 1849) werkmajster fabryki sukienniczej
 118. WALIŃSKI Jan (1896 – 1940) Katyńczyk
 119. WIDEL Zdzisław (1896?-1941) nauczyciel, naczelnik Straży Pożarnej
 120. WIDULIŃSKI Antoni (1789-1832) burmistrz, ekspedytor poczt
 121. WILK Stanisław (1909-1945) żołnierz AK
 122. WITEK Ignacy (1899-1942) działacz spółdzielczości, wiceburmistrz
 123. WLAZŁO (imię nieznane) (?- 1596) ksiądz proboszcz
 124. WNUK Marian (1906-1967) profesor, artysta rzeźbiarz
 125. WOLSKA Zofia (1909-1974) nauczycielka
 126. WOLSKI Wacław Michał (1907-1942) nauczyciel, podporucznik WP
 127. WÓJCICCY, Franciszek (1891-1927) doktor medycyny i Maria (1891-1979)
 128. WÓJCICKI Lucjan (1896-1943) przemysłowiec, właściciel „Staldrzewu”
 129. WRZEŚNIAK Stanisław (1882-1941) rolnik, zamordowany w KL Auschwitz
 130. WUSZT Julian (1926-1939) „Obrońca Przedborza 1939 r.”
 131. WYZIŃSKI Szymon (1736-1806) pisarz miejski, notariusz
 132. ZACHERT Gustaw Kristian Bogumił (ok. 1806-1874) właściciel fabryki sukna i kortów
 133. ZAJDLER Pinkus (1778-1851) pierwszy przewodniczący Gminy Żydowskiej w Łodzi
 134. ZAWADZKI Stefan (1889-1969) podpułkownik, urzędnik
 135. ZBROŻEK Natalia (1868-1898) żona lekarza
 136. ZIELIŃSKA Regina Jadwiga (1904-2001) urzędniczka
 137. ZIELIŃSKI Henryk (1903-1940) podporucznik WP
 138. ZIELIŃSKI Stefan (1917-2012) „Obrońca Przedborza w 1939 r.”, właściciel zakładu mechanicznego
 139. ZIMNY Jarosław (1951-2011) strażak, krwiodawca, urzędnik, przedsiębiorca
 140. ŻARNOCH Zofia (1900-1919) sanitariuszka szpitala epidemicznego
 141. ŻELAZOWSKI Zbigniew (1945-1997) arabista, dyplomata
 142. ŻMUDOWSKI Ludwik (1826–1891) ksiądz proboszcz, myśliwy
 143. ŻUCHALSKI Piotr Paweł (1829-1864) wachmistrz żandarmerii narodowej 1864 r.
 144. ŻURAWSKA Zofia (1904–1984) nauczycielka, komendantka PWK, organizatorka tajnego nauczania
 145. ŻURKOWSKI Szczepan (1908-1963) strażak, żołnierz NSZ ps. „Kuba”