BANASZCZYK Artur (2001-2022) organista

GAETANO Enrico (1550-1599) kardynał, nadzwyczajny legat papieski

KAPUŚCIŃSKI Wojciech Marian (1941-2021) woźny szkolny

OLSZEWSKA (STYPUŁKOWSKA) Wanda (1915-1978) uczestniczka powstania warszawskiego, więźniarka obozów koncentracyjnych 

POBORSKI Władysław (1920-2002) żołnierz AK, organizator Zakładu Doskonalenia Zawodowego, prezes koła kombatantów

PORWA-ZARĘBSKI Jan (1886-1949)  żołnierz AK, sędzia Sądu Grodzkiego, notariusz

TOMCZYK Wacław (1929-2022) ksiądz

ZIELIŃSKA Barbara Eliza (1931-2018) artystka o wielu talentach

…. czy dojdzie jeszcze coś nowego?