STOLECKI Julian (1925-2009) rolnik Pochodził z rodziny od przeszło stu lat gospodarującej w Pohulance. Jego dziadkowie, Michał (1845-1909) i Justyna z Kołodziejczyków (1843-1937), utrzymywali się z niewielkiego gospodarstwa rolnego, które posiadali na własność już...

Więcej