Wprowadzenie do PSB

Szanowni Państwo!

Po 12 latach w przestrzeni wirtualnej, jako wydawca zamykam Przedborski Słownik Biograficzny.

Do tej decyzji skłoniły mnie zarówno namowy i oczekiwania wielu osób, żeby opublikować go w postaci książkowej, jak i inne względy. Niestety, nie widać zainteresowania nim władz ani instytucji kultury w Przedborzu, pozostaje jedynie wyrazić żal. Jednakże szkoda byłoby utracić tak ogromny dorobek i wkład pracy wielu osób. Bardzo dziękuję wszystkim Autorom, Czytelnikom i Sympatykom słownika. Wszak, co trzeba podkreślić,  jest on dziełem prywatnym. Wszelkie koszty ponoszą wydawca i autorzy biogramów. W tej sytuacji, żeby ocalić zgromadzone dotąd biogramy i zdążyć przed Panem Bogiem, postanowiłem wydać je drukiem na własny koszt.

Zamykam więc internetowe wydanie Przedborskiego Słownika Biograficznego w części biograficznej. Pozostaje widoczny indeks biogramów, almanach, bibliografia i pozostałe.

Być może w przyszłości, ktoś młodszy, podejmie to zadanie na nowo.

Przedborski Słownik Biograficzny zostanie opublikowany tzw. systemem holenderskim (A-Z) w 3 tomach, po ok. 350 stron, w każdym z nich ok. 140 biogramów. Nakład 300 egzemplarzy, twarda okładka. Po uwzględnieniu egzemplarzy obowiązkowych i autorskich, w sprzedaży będzie dostępnych ok. 250 egzemplarzy. Po sprzedaży pierwszego, pójdzie do druku tom drugi i podobnie trzeci.

Przewidywany termin edycji, to marzec-kwiecień 2021 r. Cena pierwszego tomu wyniesie ok. 45 zł.

Dystrybucją zajmie się Księgarnia Barbary Zimnej w Przedborzu, ul. Trytwa 5, tel. 44-781-21-28. Zainteresowani nabyciem książki mogą już składać rezerwacje.

Po przygotowaniu składu pierwszego tomu, opublikuję wykaz zawartych tam biogramów.

Teoretycznie zamykamy PSB. Jeśli jednak ktoś zechce przygotować                 i nadesłać nowe, szczególnie godne uwagi opracowania, przewiduję możliwość dołączenia ich do publikacji.  

Serdecznie pozdrawiam

Wojciech Zawadzki

Witam Państwa na łamach Przedborskiego Słownika Biograficznego! 

Przedbórz, niewielkie miasteczko nad Pilicą, nie miało zbyt wiele szczęścia w przeszłości. Leży na skrzyżowaniu ważnych szlaków: starożytnej drogi z Krakowa „via antigua” ku północy i szlaku od Wrocławia na wschód, na dogodnej przeprawie rzecznej. Owszem, bywały w dziejach miasteczka dni piękne, niosące posmak dostatku i bogactwa. Te jednak przeważnie trwały zbyt krótko. Częściej bywało ono niemym uczestnikiem dramatycznych wydarzeń, niż świadkiem. Mieszkańcy płacili wtedy słone i krwawe rachunki. Nie był więc Przedbórz nigdy perłą w koronie Rzeczypospolitej. Dziś także. Nawet do stolicy województwa, miasta Łodzi, dzieli go prawie 100 km.

Dziejów Przedborza tak na dobre, jeszcze nikt nie spisał. Skrywają się w nich różnorodne karty. Znajdujemy więc piękne wzory godnego pracowitego życia, nieugiętej postawy wobec wroga i heroicznej walki, poświęcenia ponad miarę i bohaterów, którzy nie doznali uznania potomnych. Spotykamy też postaci tragiczne a godne pamięci. Ludzi pięknych, zwyczajną codziennością we wszystkich zawodach i rolach życiowych. Szczególnie obficie dostarczyła ich I połowa XX wieku.

Przedborski Słownik Biograficzny jest więc swoistą próbą spisania historii miasta poprzez losy ludzi z nim związanych. Głównym celem PSB pozostaje utrwalenie i udokumentowanie osób i czynów nie tylko ludzi wybitnych, ale i zwyczajnych, skromnych i prawych mieszkańców Przedborza. Ma być Im hołdem.

Ma też służyć, jako pomoc warsztatowa dla uczniów i studentów, publicystów i historyków. Starszym Przedborzanom ma przypominać Osoby bliskie, znane, godne szacunku i pamięci; Młodszych – ma uczyć dumy ze swych Przodków, wskazywać życiowe cele i kształcić wolę ich realizacji. Ma służyć przyszłości Przedborza.

Nasz Słownik zrodził się przez analogię skrótu nazwy z monumentalnym Polskim Słownikiem Biograficznym, ale nie można go pod żadnym względem porównywać do wielkiego protoplasty. Jest słownikiem regionalnym tak małym, jak nasze miasteczko, ale i też opartym na rzetelnej, udokumentowanej wiedzy. Korzysta z dorobku biografistyki i leksykografii. Dąży do syntezy, lecz nie unika badania dramatycznych sytuacji, które zaważyły na losach postaci. Jak każdy słownik, obficie czerpie z treści innych opracowań. Jest jednak również wynikiem własnych kwerend poszczególnych autorów.

Zapoczątkowany został 20 II 2008 r. na internetowym Niezależnym Forum Przedborza zyskując sobie sympatię internautów, grono współpracowników i blisko 20 tysięcy odwiedzin. Samodzielny byt w nowej, szerszej formule rozpoczęliśmy 12 X 2009 r.  Do grudnia 2014 r. odnotowaliśmy ponad 310 000 kolejnych odwiedzin! Nasi czytelnicy mogli zapoznać się z przeszło 300 biografiami Przedborzan. Zachęceni uznaniem, w zmodernizowanej obecnie formule edytorskiej zamierzamy z całym zespołem autorskim kontynuować dorobek PSB i wzbogacać go o prezentacje kolejnych godnych pamięci postaci Przedborzan. Jest dziełem otwartym na nowe biogramy postaci godnych upamiętnienia, uzupełnienia opublikowanych oraz naprawę dostrzeżonych pomyłek i błędów.

Życie i działalność ludzi zawsze cieszą się zainteresowaniem szerokich kręgów czytelniczych, warto więc pisać i publikować. Wiele jeszcze godnych postaci oczekuje na przywołanie ich pamięci i dokonań współczesnym; na opracowanie biogramów. Apeluję do ich rodzin o pomoc; o informacje, dokumenty, wspomnienia, fotografie. Zapraszam do współpracy wszystkich zainteresowanych.

Z wielką przyjemnością także wyrażam głęboką wdzięczność tym osobom, które już zechciały udzielić informacji o losach ich najbliższych.

Z serdecznym uściskiem dłoni

Wojciech Zawadzki

Wojciech Zawadzki – przedborzanin, podpułkownik WP, muzeolog, historyk wojskowości. Autor m.in. 3 książek i kilkunastu artykułów o dziejach Przedborza. Założyciel i wydawca strony PSB, redaktor naczelny, autor biogramów i fotografii.