Zastrzeżenie praw autorskich

Twórcy PSB zastrzegają sobie prawa autorskie do zachowania niezmienionej treści i formy utworu, zakazujące wprowadzania zmian, zniekształceń, przeinaczeń, a to:

  • Wojciech Zawadzki (wydawca), co do całości Przedborskiego Słownika Biograficznego (treści, logo, autorskie biogramy i inne nie wymienione elementy, a stanowiące zgodnie z obowiązującym prawem i licencjami własność wydawcy);
  • autorzy biogramów, fotografii i logo PSB, co do swoich utworów.

Zezwalamy na przytaczanie

  • bez zgody autora – w utworach stanowiących samoistną całość urywków rozpowszechnionych w PSB tekstów i innych utworów lub drobnych utworów w całości
  • z obowiązkiem – podania autora i dzieła, zgodnie z tzw. prawem cytatu. W cytacie nie wolno wprowadzać żadnych zmian.