BRZECHOWSKI Wojciech (1930-2019) inżynier, wychowawca harcerski, harcmistrz, żeglarz Urodził się 23 VIII 1930 r. w Przedborzu w  rodzinie (zob.) Józefa Brzechowskiego herbu Pomian (1891-1953) i Heleny z domu Żurawskiej(1894-1977). Brzechowscy na stałe mieszkali w...

Więcej