gajecki piotrGAJECKI Piotr (1889 – 1939) „Obrońca Przedborza 1939 r.”

Lat 50, robotnik. Posiadał dom przy ul. Częstochowskiej 13 (dawna numeracja). Była to oficyna murowana o 2 izbach, wyremontowana w 1930 r.

Zamordowany przez żołnierzy niemieckich 6 IX 1939 r. o godz. 17-ej wraz z (zob.) Szymonem i Stanisławem Łukasiewiczami. Oprawcy jego ciało wrzucili do dołu z wapnem gaszonym i przysypali ziemią.

Żonaty ze Stanisławą z Witkowskich, miał z nią syna (zob.) Tomasza.

Rada Miasta Przedborza pragnąc upamiętnić ofiary spośród mieszkańców miasta i Ich czyn w jego obronie, uchwałą nr XXXIX/276/06 z 16 X 2006 r., nadała rondu przy moście zbiorowe imię „Obrońców Przedborza 1939 r.”

Wykaz nieruchomości m. Przedborza z 1934 r., kopia w zbiorach autora; Relacja Piotra Łukasiewicza;Kozakiewicz K., Wspomnienia burmistrza miasta Przedborza 1939-1942, brm., mnps pow.; W. Zawadzki, Przedborski wrzesień. Obrona i zniszczenie miasta przez Niemców w 1939 r., Bydgoszcz 2004; tenże, Imienna Lista Ofiar m. Przedborza w II wojnie światowej, Przedbórz-Bydgoszcz 2010; fot. autor.

Wojciech Zawadzki