Laskowski JózefLASKOWSKI Józef (1915-?) kapral Wojska Polskiego

Urodził się 18 IV 1915 r. w Przedborzu, s. Władysława.

Po ukończeniu 7-klasowej Szkoły Powszechnej w Przedborzu, podjął pracę zawodową prawdopodobnie jako stolarz, w miejscowych warsztatach. Przynależał do przedborskiej orkiestry strażackiej, grając na uroczystościach państwowych i kościelnych oraz prywatnie.

W marcu 1938 r. został powołany do odbycia służby wojskowej w 83. Pułku Piechoty w Kobryniu. Po wybuchu wojny, we wrześniu 1939 r. w stopniu kaprala służył w oddziale cyklistów, jako zwiadowca. W okolicy Lublina został raniony w lewą łopatkę, po czym dostał się do niewoli niemieckiej.

Wg informacji Polskiego Czerwonego Krzyża, początkowo został uwięziony w obozie jenieckim Stalag XVII A – Kaisersteinbruch na terenie Austrii, przynależnej wówczas do Rzeszy Niemieckiej. Otrzymał tam nr jeniecki 1184. Niebawem został przeniesiony do innego obozu jenieckiego, Stalag VI H – Arnoldsweiler/Düren w Północnej Nadrenii-Westafii. Przymuszony do zrzeczenia się statusu jeńca wojennego, wyraził zgodę na podjęcie robót przymusowych. Z obozu został zwolniony 31 VIII 1940 r. i skierowany na roboty przymusowe w gospodarstwie rolnym do miejscowości Euskirchen w Północnej Nadrenii-Westfalii. Przebywał (i pracował?) także w sąsiednim Weilerswist. Wysłał stamtąd 20 XII 1942 r. życzenia noworoczne do kolegi w niewoli, także członka przedborskiej orkiestry strażackiej, Władysława Różyckiego. Laskowski z Różyckim odbywali razem służbę wojskową w 83. pp.

Po wyzwoleniu najprawdopodobniej wstąpił do Polskich Sił Zbrojnych.

Ostatnia wiadomość o nim dotarła do rodziny w 1946 r., za pośrednictwem spotkanego na dworcu kolejowym w Londynie kolegi Kapuścińskiego z Miejskich Pól. Odjeżdżającego do Polski poinformował, że ożenił się i mieszka w Anglii.

Dalsze losy Józefa Laskowskiego mimo poszukiwań, pozostają nieznane.

W. Zawadzki, Imienna Lista Ofiar m. Przedborza w II wojnie światowej, Przedbórz-Bydgoszcz 2010, tu: oprac. wg wstępnej informacji od Tadeusza Laskowskiego. Weryfikacja danych z zachowanymi dokumentami i zbiorem fotografii oraz informacjami p. Wandy Lappe pozwoliła na przygotowanie niniejszej wersji biogramu; E. Stanikowski, Wspomnienia i życiorysy członków Koła ZBoWiD w Przedborzu, Przedbórz 1982, relacja Władysława Różyckiego, mnps, kopia; http://www.straty.pl/index.php/

Wojciech Zawadzki