LIZIŃCZYK Tadeusz (1937-2017) proboszcz parafii Jastrząb, dziekan dekanatu wierzbickiego

Urodził się 15 XI 1937 r. w Zuzowach w gminie Przedbórz, w rodzinie Ludwika (27.01.1906-1971) i Bronisławy z d. Zalas (1915-1993).

Szkołę Podstawową ukończył w Zuzowach, a Liceum Ogólnokształcące w Przedborzu. W l. 1956-1962 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu, święcenia kapłańskie otrzymał 19 VI 1962 r. z rąk biskupa Walentego Wójcika (1914-1990). Jako wikariusz pełnił posługę w parafiach: Potworów, Białaczów, Starachowice – w parafii pod wezwaniem Świętej Trójcy, Kowala, Końskie – w parafii pod wezwaniem św. Mikołaja, Radom – w parafii pod wezwaniem św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Był proboszczem parafii Tymienica (1980-1986) oraz Jastrząb (23.10.1986-24.09.2008). W 1991 r. otrzymał godność kanonika, od 1995 r. był dziekanem dekanatu wierzbickiego, a w 2008 r. mianowany został prałatem. Po przejściu na emeryturę w 2008 r. pozostawał w parafii Jastrząb jako rezydent.

W 2012 r. ks. Tadeusz świętował złoty jubileusz 50-lecia kapłaństwa. 3 czerwca 2012 r. odprawiona została msza św. dziękczynna w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Jastrzębiu, której przewodniczył bp Henryk Tomasik, w mszy uczestniczył również bp Stefan Siczek (1937-2012). 17 VII 2012 r. w odpust św. Aleksego, ks. Lizińczyk odprawił uroczystą sumę odpustową w swojej rodzinnej parafii, w kościele św. Aleksego w Przedborzu, podczas której dziękował za 50 lat kapłaństwa. Ks. jubilat w asyście kapłanów oraz ministrantów został wprowadzony do świątyni, gdzie go uroczyście powitano i wręczono kwiaty. Pierwszy ks. Tadeusza powitał proboszcz parafii Przedbórz, Henryk Dziadczyk. Jubilata powitała także młodzież przedborska, a w imieniu mieszkańców Przedborza Maria i Stanisław Padulowie. Mszę koncelebrowali: biskup diecezji Umzimkulu w RPA Stanisław Dziuba, także pochodzący z Zuzów, który wygłosił homilię oraz ks. Marek Migocki, pochodzący z Przedborza, asystowali diakoni Adam Włodek i Tomasz Orłowski. W mszy uczestniczyli również księża z dekanatu przedborskiego, wielu mieszkańców Przedborza i Zuzów, rodzina i przyjaciele ks. Lizińczyka.

Ks. Tadeusz Lizińczyk zmarł po długiej chorobie 2 IV 2017 r. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 5 IV 2017 r. w kościele parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela w Jastrzębiu. Ks. Lizińczyk spoczął na miejscowym cmentarzu parafialnym. Był dotąd najstarszym żyjącym kapłanem, pochodzącym z parafii Przedbórz.

Ks. Adam Włodek, pochodzący z Przedborza, a pełniący posługę kapłańską w parafii Jastrząb, napisał w jednym z portali społecznościowych:

Dziś odszedł do Pana ks. Prałat Tadeusz Lizińczyk wieloletni proboszcz parafii w Jastrzębiu. Pochodził z mojej rodzinnej parafii – z Przedborza. Święty i oddany Chrystusowi kapłan – wzór do naśladowania.

http://parafiajastrzab.cba.pl; http://www.rodzinastrychalskich.pl; http://przedborz.com.pl; informacje Mirosława Grzegorza Kapuścińskiego, ks. Adama Włodka i autora; Internet; fot. autor.

Paweł Grabalski