ALEKSANDROWICZ Wojciech (1900-1993) żołnierz wojny polsko-sowieckiej i Armii Krajowej Urodził się 15 IV 1900 r. we wsi Korytno, gmina Masłowice w rodzinie rolniczej Antoniego i Marii z Patków. Po ukończeniu szkoły elementarnej w Masłowicach...

Więcej