Facile dictu, sed difficile factu  – Łatwo jest powiedzieć, ale trudno zrobić

Zbiór przysłów łacińskich prof. Aleksandra Manczarskiego,
pamiątkę (zob.) po Stefanie Nierackim
– życzliwie udostępniła Weronika Michalec.