Wprowadzenie do PSB

Witam Państwa na łamach Przedborskiego Słownika Biograficznego! 

Przedbórz, niewielkie miasteczko nad Pilicą, nie miało zbyt wiele szczęścia w przeszłości. Leży na skrzyżowaniu ważnych szlaków: starożytnej drogi z Krakowa „via antigua” ku północy i szlaku od Wrocławia na wschód, na dogodnej przeprawie rzecznej. Owszem, bywały w dziejach miasteczka dni piękne, niosące posmak dostatku i bogactwa. Te jednak przeważnie trwały zbyt krótko. Częściej bywało ono niemym uczestnikiem dramatycznych wydarzeń, niż świadkiem. Mieszkańcy płacili wtedy słone i krwawe rachunki. Nie był więc Przedbórz nigdy perłą w koronie Rzeczypospolitej. Dziś także. Nawet do stolicy województwa, miasta Łodzi, dzieli go prawie 100 km.

Dziejów Przedborza tak na dobre, jeszcze nikt nie spisał. Skrywają się w nich różnorodne karty. Znajdujemy więc piękne wzory godnego pracowitego życia, nieugiętej postawy wobec wroga i heroicznej walki, poświęcenia ponad miarę i bohaterów, którzy nie doznali uznania potomnych. Spotykamy też postaci tragiczne a godne pamięci. Ludzi pięknych, zwyczajną codziennością we wszystkich zawodach i rolach życiowych. Szczególnie obficie dostarczyła ich I połowa XX wieku.

Przedborski Słownik Biograficzny jest więc swoistą próbą spisania historii miasta poprzez losy ludzi z nim związanych. Głównym celem PSB pozostaje utrwalenie i udokumentowanie osób i czynów nie tylko ludzi wybitnych, ale i zwyczajnych, skromnych i prawych mieszkańców Przedborza. Ma być Im hołdem.

Ma też służyć, jako pomoc warsztatowa dla uczniów i studentów, publicystów i historyków. Starszym Przedborzanom ma przypominać Osoby bliskie, znane, godne szacunku i pamięci; Młodszych – ma uczyć dumy ze swych Przodków, wskazywać życiowe cele i kształcić wolę ich realizacji. Ma służyć przyszłości Przedborza.

Nasz Słownik zrodził się przez analogię skrótu nazwy z monumentalnym Polskim Słownikiem Biograficznym, ale nie można go pod żadnym względem porównywać do wielkiego protoplasty. Jest słownikiem regionalnym tak małym, jak nasze miasteczko, ale i też opartym na rzetelnej, udokumentowanej wiedzy. Korzysta z dorobku biografistyki i leksykografii. Dąży do syntezy, lecz nie unika badania dramatycznych sytuacji, które zaważyły na losach postaci. Jak każdy słownik, obficie czerpie z treści innych opracowań. Jest jednak również wynikiem własnych kwerend poszczególnych autorów.

Zapoczątkowany został 20 II 2008 r. na internetowym Niezależnym Forum Przedborza zyskując sobie sympatię internautów, grono współpracowników i blisko 20 tysięcy odwiedzin. Samodzielny byt w nowej, szerszej formule rozpoczęliśmy 12 X 2009 r.  Do grudnia 2014 r. odnotowaliśmy ponad 310 000 kolejnych odwiedzin! Nasi czytelnicy mogli zapoznać się z przeszło 300 biografiami Przedborzan. Zachęceni uznaniem, w zmodernizowanej obecnie formule edytorskiej zamierzamy z całym zespołem autorskim kontynuować dorobek PSB i wzbogacać go o prezentacje kolejnych godnych pamięci postaci Przedborzan. Jest dziełem otwartym na nowe biogramy postaci godnych upamiętnienia, uzupełnienia opublikowanych oraz naprawę dostrzeżonych pomyłek i błędów.

Życie i działalność ludzi zawsze cieszą się zainteresowaniem szerokich kręgów czytelniczych, warto więc pisać i publikować. Wiele jeszcze godnych postaci oczekuje na przywołanie ich pamięci i dokonań współczesnym; na opracowanie biogramów. Apeluję do ich rodzin o pomoc; o informacje, dokumenty, wspomnienia, fotografie. Zapraszam do współpracy wszystkich zainteresowanych.

Z wielką przyjemnością także wyrażam głęboką wdzięczność tym osobom, które już zechciały udzielić informacji o losach ich najbliższych.

Z serdecznym uściskiem dłoni

Wojciech Zawadzki

Wojciech Zawadzki – przedborzanin, podpułkownik WP, muzeolog, historyk wojskowości. Autor m.in. 3 książek i kilkunastu artykułów o dziejach Przedborza. Założyciel i wydawca strony PSB, redaktor naczelny, autor biogramów i fotografii.