Autor: Krzysztof Tomasz Witczak

BORNSTEIN Dawid

BORNSTEIN Dawid (1860–1933) fabrykant sukna, zwolennik mechanizacji, radny miasta Tomaszowa Mazowieckiego Urodził się 10 V 1860 r. w Przedborzu w rodzinie żydowskiej. Był synem Szlamy i Chany z domu Weltfried. W r. 1879 w...

Więcej

ŻMUDOWSKI Ludwik

Żmudowski Ludwik (1826–1891) zw. „Wypłoszem”, ksiądz katolicki, kanonik honorowy sandomierski, długoletni proboszcz parafii św. Marcina w Białobrzegach Opoczyńskich (1855–1877) i w Przedborzu (1877–1891), patriota polski zaangażowany w działalność niepodległościową, działacz społeczny, zapalony myśliwy Urodził...

Więcej

PIETRUSIŃSKI Teofil

PIETRUSIŃSKI Teofil (1829–1899) sukiennik, powstaniec 1863 r. Urodził się 27 IV 1829 r. o godzinie 9-ej wieczorem w mieście Przedborzu. Był synem Jana Pietrusińskiego (vel Pietruszeńskiego, ur. 1805), sukiennika, i Teresy z Kazubskich (1807–1845)....

Więcej

GNIEWKOWSKI Józef

GNIEWKOWSKI Józef (1837–?) sukiennik, prawdopodobny uczestnik Powstania Styczniowego Urodził się 8 III 1837 r. o godz. 8 rano w Przedborzu w rodzinie mieszczańskiej. Był synem Stanisława, sukiennika (ur. 8 V 1802 r. w Kluczewsku),...

Więcej