JAKUBOWSKI Józef (1806 – 1871) podporucznik, adiutant Naczelnego Wodza w powstaniu 1831 r., kawaler Złotego Krzyża Orderu Virtuti Militari, cywilny naczelnik powiatu koneckiego w powstaniu 1863 r. Urodził się 7 XII 1806 r. w...

Więcej