AXAMITOWSKI Antoni (1869-1919) proboszcz przedborski Urodził się w 1869 r. w rodzinie Józefa i Julianny z Dąbrowskich w Zwoleniu. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1892 r. Z wczesnego okresu jego kapłaństwa wiadomo o nim tyle, iż...

Więcej