BENDKOWSKI (Będkowski) Aleksy (1813-1860) młynarz Urodził się 15 VII 1813 r. w Łapczynej Woli, w rodzinie młynarza Pawła s.  (zob.) Bartłomieja i Justyny z Sokalskich. Fachu uczył się u ojca i dziadka Bartłomieja w...

Więcej