OFIARY WYDARZEŃ 1846 r. (Szklarz, Będkowski, Woźniak, Strojkowski) W historii Polski rok 1846 zapisał się głównie powstaniem wielkopolskim i rabacją galicyjską. Te zrywy powstańcze odbywały się poza obszarem zaboru rosyjskiego, w którym znajdował się...

Więcej