Bronisław Skura-Skoczyński

W 1985 r., staraniem przedborskiego koła Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w lesie w pobliżu Bąkowej Góry, nad bezimienną strugą zostało upamiętnione obozowisko oddziału partyzanckiego Armii Krajowej ppor. „Robotnika” – Bronisława Skury- Skoczyńskiego.

Pluton ten powstał w lipcu 1943 r., na kanwie przedborskiego zespołu dywersyjnego o kryptonimie „Izabela”.

Na przezimowanie plutonu 1943/44 wybrano nadpiliczne lasy pod Bąkową Górą. Partyzanci zamieszkali w zbudowanych przez siebie sześciu ziemiankach. Prócz zadań związanych ochroną obozu, większość czasu poświęcano na szkolenie bojowe, obsługę i naprawę sprzętu oraz likwidację konfidentów. Codzienne dostawy żywności dla około 30 żołnierzy zapewnili właściciele majątku Bąkowa Góra.

Oryginalny sposób upamiętnienia obozowiska zrodził się podczas wizji lokalnej byłych partyzantów, kiedy po upływie 30 lat dostrzeżono istniejące tam nadal doły – zawaliska po ziemiankach. Postanowiono pogłębić ich zarys i każdy zaopatrzyć w trwałą, kamienną tablicę z wykazem pseudonimów mieszkańców konkretnej ziemianki.  Na placu apelowym ustawiono kamień tytułowy.

Całością prac kierował prezes koła, mgr Władysław Poborski, żołnierz AK ps. „Sfinks”. Poniżej fotografie z 1985 r.

Byli partyzanci z prezesem Władysławem Poborskim (drugi z prawej)
W pobliżu obozowiska „Robotnika” znajduje się mogiła zamordowanej rodziny romskiej

Poczytaj także: