Jędrzej MORACZEWSKI (1802-1855) publicysta, oficer powstania listopadowego 1831 r., uczestnik konspiracji wielkopolskiej 1846 i 1848 r., działacz społeczny i kolekcjoner zabytków.

Był historykiem i twórcą jednej z pierwszych polskich encyklopedii pt. Starożytność polska ku wygodzie czytelnika porządkiem abecadłowym zebrane… , t. 1-2, Poznań 1842-1852.

Tam właśnie, w II tomie tej encyklopedii wydanym w 1852 r. opublikował po raz pierwszy zebrane przez siebie informacje historyczne o Przedborzu.

Ten historyczny zapis Moraczewskiego stał się kanwą opisów Przedborza w kolejnych wydawnictwach.

 

(WZ)