Fotokopie dokumentów z archiwum PSB i LO w Przedborzu.

(WZ)