Odtwórcą harcerstwa w Przedborzu po II wojnie światowej był Józef LEMBKE

zob. http://psbprzedborz.pl/lembke-jan-jozef/, który jednak jeszcze w 1945 r. wyjechał na studia do Łodzi.

 

 

 

 

 

 

Kontynuatorem pracy harcerskiej (jednym z grona następców?) został Zdzisław KIERKUŚ

syn byłego burmistrza zob. http://psbprzedborz.pl/kierkus-jan/ i nauczycielki, zob. http://psbprzedborz.pl/kierkus-janina/.

Prezentowany poniżej zestaw fotografii, obecnie w zbiorach Przedborskiego Słownika Biograficznego, był własnością Zdzisława Kierkusia, stąd jego obecność na wielu zdjęciach. Wiemy, że Związek Harcerstwa Polskiego padł ofiarą indoktrynacji politycznej i praktycznie uległ likwidacji w 1949 r. Tak stało się również w Przedborzu.

Wiem, że KRONIKA PRZEDBORSKIEGO HARCERSTWA została przekazana jednemu z nieżyjących już Profesorów LO… i tu się jej ślad urywa.

Apeluję do dawnych harcerzy i osób mających wiedzę w tej kwestii. Pragnąłbym, aby ta publikacja stała się okazją do przywrócenia tej księgi naszej wspólnej przedborskiej historii.

Proszę także o pomoc w przywróceniu nazwisk osobom z fotografii.

Proszę o nadsyłanie fotografii przedborskich harcerzy i harcerek oraz utrwalonych zdarzeń z dawnych lat.

Spróbujmy wspólnie utrwalić ten piękny fragment życia naszego miasta.  

Wojciech Zawadzki

psb.poczta@wp.pl

 

Przyrzeczenie harcerskie

 

Przyrzeczenie przyjmuje (trzyma flagę) Tadeusz Żurawski

 

Przemarsz

 

Harcerskie życie

W górnym rzędzie nad dziewczyną w chustce – uśmiechnięty – działacz harcerski i wielki przyjaciel młodzieży

prof. Aleksander Manczarski, zob. http://psbprzedborz.pl/manczarski-aleksander-stefan/

 

Jeden z wielu

Czesław Kłobucki

(WZ)