Przypominamy artykuł o Społecznym Muzeum Ludowym ze zbiorów Pawła Grabalskiego